dokumentarna radijska oddaja

Pod sodobnim soncem: poskus orisa mikrofizike oblasti poznih šestdesetih in zgodnjih

sedemdesetih let prejšnjega stoletja in njenih odmevov na primeru začetka delovanja

Radia Študent skozi prizmo Službe državne varnosti.

kmalu…

Advertisements